วิธีการแทนที่ข้อความ "หมึกหมด" ของเครื่องพิมพ์ Kodak

เครื่องพิมพ์ Kodak แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่า "หมึกหมด" ทุกครั้งที่ตรวจพบว่าตลับหมึกมีหมึกเหลือน้อย เครื่องจะไม่พิมพ์หากตรวจพบตลับหมึกเหลือน้อย หากคุณได้เติมตลับหมึกแล้ว หรือหากคุณต้องการแทนที่ข้อความ "หมึกหมด" ของเครื่องพิมพ์ Kodak เพื่อพิมพ์ต่อ คุณต้องรีเซ็ตตลับหมึก มีตัวรีเซ็ตชิปตลับหมึกพิเศษที่บอกเครื่องพิมพ์ Kodak ว่าตลับหมึกเต็ม แม้ว่าตลับหมึกจะว่างเปล่าก็ตาม

ขั้นตอนที่ 1

เปิดฝาครอบเครื่องพิมพ์ Kodak นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 2

เช็ดตลับหมึกด้วยสำลีจุ่มแอลกอฮอล์ถูเพื่อขจัดคราบหมึกออกจากขั้วต่อโลหะ รอประมาณหนึ่งนาทีเพื่อให้แอลกอฮอล์ถูบนตลับหมึกแห้ง

ขั้นตอนที่ 3

ใส่ตลับหมึกลงในชิปรีเซ็ต

ขั้นตอนที่ 4

กดปุ่มที่ด้านบนของตัวรีเซ็ตชิปค้างไว้สามวินาทีเพื่อรีเซ็ตตัวนับหมึก ไฟสีเขียวควรระบุว่าตลับหมึกได้รับการรีเซ็ตแล้ว

นำตลับหมึกออกจากตัวรีเซ็ตชิปแล้วใส่กลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์ Kodak เครื่องพิมพ์ควรระบุตลับหมึกว่าเต็มและพิมพ์ได้ตามปกติ