ภาพวาดของ iPad Light

คนกำลังทำทุกสิ่งที่น่าสนใจกับ iPads แต่ต้องเป็นหนึ่งในโครงการที่น่าสนใจมากขึ้นที่ฉันเคยเห็น การใช้วิดีโอที่เล่นใน iPad และการถ่ายภาพแบบหยุดภาพ Dentsu London ได้ย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวไปในสภาพแวดล้อมที่มืดเพื่อสร้างคำและภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ

แทนที่จะพยายามอธิบายเพิ่มเติมใด ๆ คุณควรเพียงแค่ดูวิดีโอด้านล่าง:

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคและกระบวนการนี้ได้ที่ DentsuLondon.com