วิธีพิมพ์อักขระภาษาสเปนใน Microsoft Office

Microsoft Office เป็นชุดซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วย Microsoft Word, Excel และ PowerPoint หากคุณซื้อ Microsoft Office ในอเมริกา ภาษาจะถูกตั้งค่าเริ่มต้นเป็นภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังเรียนภาษาสเปนหรือต้องการจัดทำเอกสารหรืองานนำเสนอในภาษานี้ คุณสามารถใช้การตั้งค่าภาษาและแป้นพิมพ์ลัดบางอย่างเพื่อสร้างอักขระภาษาสเปน และใช้การตรวจตัวสะกดของภาษาสเปนได้

ขั้นตอนที่ 1

เปิดเอกสาร Microsoft Office ซึ่งสามารถอยู่ใน Word, Excel, PowerPoint หรือ OneNote

ขั้นตอนที่ 2

ไปที่ "ตรวจสอบ" "การพิสูจน์อักษร" และ "ตั้งค่าภาษา" ใน Word เลือกภาษาสเปนจากรายการ

ขั้นตอนที่ 3

คลิกปุ่ม "หน้าแรก" เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาใน Excel เลือก "ตัวเลือก Excel" คลิก "การพิสูจน์อักษร" จากนั้นเลือกภาษาสเปนจากรายการภาษา

ขั้นตอนที่ 4

คลิกที่ "เครื่องมือ" เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาสเปนใน OneNote เลือก "ตั้งค่าภาษา" จากนั้นคลิกที่ภาษาสเปน

ขั้นตอนที่ 5

คลิกที่ "แทรก" จากนั้นคลิก "สัญลักษณ์" เพื่อแทรกอักขระเฉพาะของตัวอักษรภาษาสเปนใน Word และ OneNote เลือกจดหมายฉบับใดฉบับหนึ่งที่คุณต้องการแทรกจากกล่องโต้ตอบและดับเบิลคลิกเพื่อแทรกลงในเอกสาร

ขั้นตอนที่ 6

พิมพ์คำในภาษาสเปน แทนที่อักขระพิเศษด้วยตัวอักษรปกติที่ไม่มีสำเนียง ฟังก์ชันการพิสูจน์อักษรควรขีดเส้นใต้คำเป็นสีแดง คลิกขวาที่คำและเลือกเวอร์ชันที่ถูกต้องพร้อมเครื่องหมายเน้นเสียงจากรายการ ซึ่งจะแทนที่คำด้วยอักขระที่ถูกต้อง

แทรกอักขระภาษาสเปนพิเศษโดยใช้แป้นพิมพ์ลัดเฉพาะในโปรแกรม Microsoft Office สำหรับรายการแป้นพิมพ์ลัดที่สร้างตัวอักษรภาษาสเปน ให้ไปที่ spanishnewyork.com/spanish-characters.html