เปิด Finder Windows จาก Spotlight ใน OS X พร้อม Command + R

คุณสามารถเปิดหน้าต่าง OS X Finder ที่มีผลการค้นหาจากเมนู Spotlight ได้อย่างง่ายดาย

หลังจากที่คุณป้อนข้อความค้นหาลงใน Spotlight ให้ไฮไลต์รายการที่คุณต้องการโดยไปที่ผลการค้นหาและเมื่อต้องการเลือกรายการที่จะเปิดใน Finder ให้ กด Command + R เพื่อแสดงรายการภายใน Mac Finder .

นี้ทำงานได้ในทุกรุ่นของ Mac OS X แม้ว่าอาจมีลักษณะแตกต่างกันเล็กน้อย:

หรือแทนที่จะกดปุ่ม Enter เพื่อเข้าถึงหรือเปิดไฟล์ที่คุณค้นหาให้กดปุ่ม Command ค้างไว้ขณะกด Enter ใน Spotlight และคุณจะเปิดโฟลเดอร์หลักของไฟล์หรือแอพพลิเคชั่น