ปรับปรุง Security Update 2006-007

เวลาไปที่เมนู Apple และเริ่มอัปเดตซอฟต์แวร์ Apple ได้เปิดตัว Security Update ใหม่ซึ่งแนะนำสำหรับผู้ใช้ Mac ทุกคน เจ้าของ eMac, iBook, iMac, PowerBook G3, PowerBook G4 และ Power Mac G4 ที่ได้รับผลกระทบจากช่องโหว่ของสนามบินควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการอัปเดตนี้ จะแก้ไขการใช้ไดรเวอร์ของ Airport driver ซึ่งอาจทำให้ได้รับโค้ดที่ไม่พึงประสงค์ การปรับปรุงนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับ: AirPort, ATS, CFNetwork, Finder, Font Book, Font Importporter, Installer, OpenSSL, PHP, PPP, Samba, Security Framework, VPN, WebKit, gnuzip, perl

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงโปรดอ่าน: Apple: การปรับปรุงความปลอดภัย 2006-007