แสดงประวัติโฟลเดอร์ใน Mac OS X ด้วยปุ่มย้อนกลับและไปข้างหน้าใน Finder

ปุ่มย้อนกลับและไปข้างหน้าใน Mac OS X Finder ทำงานเหมือนกับปุ่มต่างๆใน Safari หรือเบราว์เซอร์อื่นซึ่งหมายถึงไม่เพียง แต่จะไปหน้าหรือไปข้างหน้าภายในระบบไฟล์ แต่ตอนนี้หน้าต่าง Finder ก็จะติดตามประวัติการเรียกดูโฟลเดอร์ด้วย

หลังจากที่คุณเยี่ยมชมโฟลเดอร์ต่างๆแล้ว คลิกและค้างไว้ที่ปุ่มย้อนกลับ เพื่อแสดงเมนูแบบเลื่อนลงของไดเร็กทอรีที่ผ่านมาที่คุณเพิ่งมาถึง

ปุ่ม Forward ทำงานในลักษณะเดียวกับการคลิกค้างไว้ที่แสดงประวัติไปข้างหน้าถึงแม้ว่าไดเร็กทอรี forward จะมีอยู่เฉพาะเมื่อคุณย้อนกลับไปแล้ว แต่ก็ทำงานเหมือนกับเว็บเบราเซอร์

ประวัติโฟลเดอร์ไม่เป็นไปตามลำดับชั้นของ parent / child แบบดั้งเดิมถ้าคุณเพิ่มโดยตรงไปยังโฟลเดอร์เดียวที่ฝังลึกลงใน Finder ปุ่มย้อนกลับจะไม่แสดงอะไรเลย ในกรณีนี้การกดปุ่มลูกศร Command + ลูกศรขึ้นจะไปที่ไดเรกทอรีหลักของโฟลเดอร์ที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้